KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

Archive for the month “March, 2012”

Voor het weekend: Lernert & Sander // Jeugd van Tegenwoordig – Electrotechnique

“The pair’s latest – jovially explicit – creation is probably the best thing we’ve seen this year.”
(Esquire, February 2011)

BRON: http://www.dutchdesignawards.nl/nl/finalisten/communicatie/?id=3307

 

Advertisements

dna-spray op kunstwerken

“Ruim zestig kunstwerken die in de stad Groningen op straat staan, zijn bespoten met dna-spray. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK), de beheerder van de kunstwerken, hoopt dat de spray dieven afschrikt.

Handen met DNA-spray

De kunstwerken, gemaakt van koper, brons of messing, zijn vanwege de hoge kostprijs interessant voor dieven.

Door de hele stad zijn de beelden bespoten met een transparante spray met een unieke code. Deze code is met een speciale lamp te lezen, waardoor de eigenaar snel kan worden achterhaald.

De dna-spray blijft twintig jaar op het kunstwerk zitten. Ook als een beeld in stukken is gezaagd, kan het door de spray nog getraceerd worden. Alleen wanneer het beeld is omgesmolten, is de spray niet meer zichtbaar. “Daarom zijn er afspraken gemaakt met de smelterijen in de regio. Als een kunstwerk daar wordt aangeboden om te laten omsmelten, dan nemen zij eerst contact op met de politie”, zegt Ronald Rooijakkers van het CBK.

Het CBK heeft in samenwerking met de gemeente Groningen de beelden uit voorzorg bespoten omdat de diefstal van koper in het land toeneemt. Eerder dit jaar werd in Rheden het bronzen beeld van Simon Carmiggelt en zijn vrouw nog gestolen. Spoorbeheerder ProRail heeft al langer met koperdiefstal te maken.

De zestig bespoten kunstwerken in Groningen hebben samen een waarde van enkele tonnen, zegt het CBK.”

BRON: http://nos.nl/artikel/357243-dnaspray-op-kunstwerken.html

Studio Maaike Roozenburg: smart replica’s, erfgoed, design en techniek

“Ons erfgoed biedt een schat aan schoonheid en fascinerende kennis over onze geschiedenis en identiteit. Dat maakt musea, depots en erfgoed instellingen tot schatkamers van objecten, verhalen, beelden en historische kennis. Over ons verleden, ons heden en onze identiteit. De manier waarop deze schatten toegankelijk worden gemaakt is erg behoudend, je moet er voor naar een museum of tentoonstelling. Daar mag je ze wel bewonderen, maar niet aanraken, laat staan gebruiken.

Ik wil dit erfgoed voor een groter en meer divers publiek toegankelijk maken en actiever laten beleven. Door erfgoed middels innovatieve digitale technieken zoals Augmented Reality en ‘smart replica’s’ buiten de museummuren te brengen wil ik laten zien hoe prachtig, rijk en waardevol dit erfgoed is. In hoog tempo vinden allerlei technische en digitale ontwikkelingen plaats: 3D scannen en 3D printen, mobiele apps, Qr codes en Augmented Reality. Technieken die vooral worden ingezet op medisch terrein, bij prototyping en productontwikkeling en in de reclame en game-industrie. Ik zet deze nieuwe technologieën in om erfgoed en het verhaal erachter toegankelijker te maken voor een groot publiek.

Dit doe ik in samenwerking met musea, archeologen, de TU Delft, erfgoedinstellingen en het Augmented Reality(AR)Lab van de academie in Den Haag. Partijen uit zeer verschillende werkvelden die vanuit hun eigen achtergrond erg geïnteresseerd zijn om hun expertise en faciliteiten in te zetten om te onderzoeken hoe nieuwe technieken museumstukken en erfgoed op een nieuwe
manier relevant kunnen maken. Studio Maaike Roozenburg houd zich bezig met projecten waarbij techniek, erfgoed en design samenkomen en elkaar versterken. Een voorbeeld daarvan is Vindplaats Delft. Een project waarbij de Studio 17e eeuws museaal glaswerk heeft gescand in een medische CT scanner, om deze vervolgens 3D te kunnen printen. Naar aanleiding van deze prints zijn mallen gemaakt voor het gieten van porselein. Het resultaat is een serie porseleinen bekers van deze museumstukken die het mogelijk maken deze stukken weer in gebruik te nemen. Museaal gebruiksgoed het museum uit, terug op de keukentafel!”

GA NAAR: http://www.maaikeroozenburg.nl/

Uitnodiging: Startbijeenkomsten Toekomstverkenning Kunst en Techniek (26 april en 24 mei)

In het kader van de Toekomstverkenning Kunst en Techniek organiseert Stichting  Toekomstbeeld der Techniek twee startbijeenkomsten in Amsterdam (EXACTE LOCATIE VOLGT).

Op 26 april staat de vraag centraal welke rol techniek speelt in kunst(re)presentatie.

Sprekers:

  • Annet Dekker (zelfstandig curator en onderzoeker)
  • Joris Dik (hoogleraar Materials in Art & Archaeology aan de TU Delft)
  • Ysbrand Hummelen (Senior Onderzoeker bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

24 mei kijken we naar de relevantie van nieuwe technologieën bij het maken van kunst.

Sprekers:

  • Taconis Stolk (www.wlfr.nl)
  • Willem Velthoven (onder voorbehoud; http://www.mediamatic.net)
  • Angelo Vermeulen (www.angelovermeulen.net)
  • Rob Zwijnenberg (www.artsgenomics.org).

Inspiratie opdoen en meedenken over het project? Wees welkom! Meld je kosteloos aan bij Annette Potting: potting [at] stt [punt] nl

KLIK HIER voor meer informatie (…. en spread the word)

Designers & Artists 4 Genomics Award

“The Designers & Artists 4 Genomics Award highlights and explores the exciting and novel possibilities between design, artistic practice and life sciences. Conceived by the Netherlands Genomics Initiative, the Centre for Society and Genomics, and Waag Society, the Designers & Artists 4 Genomics Award aims to stimulate emerging designers and artists to delve into the world of bio-art, and produce new work in close collaboration with the Netherlands most prestigious Genomics Centres, for example in the fields of sustainability, food, health, bio-informatics, agriculture, and safety.”

READ MORE

BRON: http://www.da4ga.nl/

Schietproef op kogelwerende huid

“Jalila Essaidi werkt samen met het Forensic Genomics Consortium Netherlands (FGCN) en het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij trachten kogelwerende huid te ontwikkelen. Dit doen zij door menselijke huid te voorzien van ijzersterke spinnenzijde, afkomstig van een transgene zijderups. De naam van het project is 2.6g 329m/s . Dit staat voor het gewicht en de snelheid van een .22 kaliber long rifle kogel. Hiermee zijn schietproeven op de met de spinnenzijde verweven huid uitgevoerd, waarvan de resultaten in de tentoonstelling te zien zijn. Het project stelt daarbij nadrukkelijk de vraag bij de maatschappelijke wenselijkheid van deze technologische innovatie. Essaidi: “Ik wil met het werk laten zien dat veiligheid in zijn meest brede zin een relatief begrip is, en daarmee ook de term kogelwerend.”

BRON: http://www.naturalis.nl/nl/het-museum/vaste-tentoonstellingen/onderzoek-uitvoering/designers-artists-4-genomics-2011/

 

Google Art Project: 3 april Gemeentemeseum Den Haag

“Google houdt net zoveel van cultuur als van internet. Wij hebben als doel om cultuur online te verspreiden en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

We hebben een belangrijke mijlpaal bereikt in het realiseren van deze doelstellingen. Daarom organiseren we op 3 april 2012 om 17.30 uur een speciaal evenement in het Gemeentemuseum Den Haag:

De Nederlandse première van de tweede editie van het Google Art Project ”

Sprekers: Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag), Pim van der Feltz (Google) en Halbe Zijlstra (The Dark Side)

LEES MEER + INSCHRIJVEN

BRON: http://www.google-artproject.nl/

John Whitney with Larry Cuba: Arabesque (Computer Art anno 1975)

Charles Esche (Van Abbe): “Technologie en Kunst hebben een tegengestelde relatie met tijd”

Het Van Abbe is geen Efteling, De toekomst van het museum: Ann Goldstein (Stedelijk) en Charles Esche (Van Abbe)

De Groene Amsterdammer, 29-02-2012

Door Marcel ten Hoven

“‘ …. Esche: Een kernfunctie van het museum is de herinnering te conserveren en daarbij de ongemakkelijke, misschien zelfs schokkende of confronterende vragen te stellen. Zo fungeren musea mede als bron van ethiek. Makkelijk meetbaar is deze waarde niet, wél van groot belang voor de samenleving. Het probleem is dat dit belang meestal pas op de lange duur blijkt. Tekenend is de tegengestelde relatie die technologie en kunst met het fenomeen tijd hebben. De eerste keer dat een kunstwerk aan het publiek wordt getoond is het nog bijna niks waard, eigenlijk alleen de verf en het doek of andere materiaalkosten. Met het verstrijken van de tijd wint een kunstwerk aan waarde, als het een goed werk is althans. Voor technologie geldt het omgekeerde. Een iPad of iPhone is het meest waard op het moment dat hij uitkomt. Wie wil nu een tien jaar oude Apple? De big bang is bij een technologisch product aan het begin en meteen daarna begint het langzame sterven…. ”

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL op de website van de Groene Amsterdam

BRON: http://www.groene.nl/2012/9/het-van-abbe-is-geen-efteling

Een nieuwe Van Gogh … met dank aan Macro Scanning X-ray Fluorescence Spectometry

Multidisciplinair onderzoek met gebruik van nieuwe röntgen-techniek visualiseert verborgen schilderij

“Het Kröller-Müller Museum heeft er na langdurig onderzoek weer een Van Gogh schilderij bij: Bloemstilleven met akkerbloemen en rozen. Vanaf de opname in de collectie, in 1974, werd aan de echtheid getwijfeld, onder andere vanwege de uitzonderlijke afmeting van het doek en de afwijkende signatuur. In 2003 is het werk afgeschreven en stond sindsdien te boek als ‘kunstenaar: anoniem’. Nu, negen jaar later is een team van wetenschappers van TU Delft, Universiteit Antwerpen, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) te Hamburg, het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum erin geslaagd de echtheid aan te tonen”

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL

BRON: http://kmm.nl/news/307/Bloemstilleven-Vincent-van-Gogh–herontdekt–

… of bekijk de VIDEO  (De Wereld Draait Door)

Johan Rijpma: Tape Generations (of de Vrije Wil van Levenloze Objecten)

“Large groups of tape rolls go through a long process of development and degeneration. The extremely slow paced life of these objects is being revealed within an isolated space where everything starts from a symmetric composition. From this orderly state deviations and differences in behaviour slowly become visible through the force of gravity. Resulting in unpredictable shapes and movements that somehow feel familiar.”

BRON: http://johanrijpma.blogspot.com/search/label/Tape%20Generations

Post Navigation

%d bloggers like this: