KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

Archive for the month “April, 2012”

Hidden Masterpieces: The Lost Rembrandt

“This mini documentary explores how a lost Rembrandt painting was uncovered and authenticated by the Rembrandt Research Project in 2011 using innovative scientific data generated by an atomic particle accelerator at Brookhaven, Long Island.

For hundreds of years the public has only seen the surface of famous masterpieces by artists such as Van Gogh and Rembrandt. Now, through a melding of innovative scientific techniques and art connoisseurship, completely different paintings and important clues about the artists themselves are being uncovered one layer at a time using xray fluorescence

This mini documentary is from a press conference held on December 2nd, 2011 at the Rembrandt House Museum in Amsterdam, where the painting – “Study of an Old Man” – was unveiled to the public by Rembrandt Research Project director Dr. Ernst van de Wetering and material scientist Dr. Joris Dik.

An in depth one hour documentary titled “Out Of The Shadows” (http://shopatsullivan.com/out-of-the-shadows.html), narrated by Donald Sutherland and produced/directed by Kevin Sullivan (Anne of Green Gables, Road To Avonlea, Wind At My Back), also explores the work of Dr. Joris Dik finding hidden masterpieces under existing paintings by Van Gogh and Rembrandt.”

SOURCE: http://www.hiddenmasterpieces.com/2012/02/the-lost-rembrandt-a-closer-look-by-the-rembrandt-research-project-part-1/

Advertisements

Tagology: een gezamenlijke taal voor mensen en computers

“Tagology is an experiment to create a language for both humans and computers. Tagology codes represent two meanings: a logo to be read by people and bits for computers. Some existing pictograms and ideograms can be used, while many new ones can be created. Digital readers, such as the camera on the mobile phone, can be used to read, translate and learn unfamiliar tags.

Being a new communication system, Tagology opens up a whole range of possibilities for communication and design.

 • Tags can be constructed in all sizes and materials. Artists, architects and game developers could add meaning to public places, using bricks or buildings as tags.
 • Tags can be read by blind people like Braille and used to communicate with deaf people as it is a visual language. It may even evolve as a sign language, visually filling the rows of five with our five fingers.
 • We currently investigate possibilities for building a Tagology keyboard: 30 buttons in a 5×6 matrix along with some function buttons. Just like the Tag Editor, but then with real buttons.”

Programma Startbijeenkomst Techniek en de Kunst(re)presentatie 26 april

Alle informatie over de startbijeenkomst Techniek en de Kunst(re)presentatie vind je HIER

Er is nog ruimte voor geinteresseerden, dus meld je aan en verspreid het woord …

Kosteloos aanmelden kan bij Annette Potting, potting@stt.nl

De startbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Mediakunst

BRON: http://www.stt.nl/uploads/documents/259.pdf

 

Back from the dead: Tupac Alive Hologram Full Performance Coachella 2012 Official Video

Doordringen tot in het kunstwerk

“De tand des tijds is vaak niet mild voor kunstwerken. Verf gaat bladderen, papier verpulvert, hout trekt krom en foto’s vergelen. Sommige werken raken zodanig in verval dat de hand van de kunstenaar er niet meer in te herkennen valt. Wat is daartegen te doen? Hoe kun je kunstwerken het beste bewaren en restaureren? Wil je die vragen beantwoorden, dan moet je eerst de basis begrijpen. Uit welke lagen en materialen is een kunstwerk opgebouwd, en hoe veranderen die in de tijd? Wat is de betekenis van het kunstwerk, en hoe kijken we ernaar? Dit zijn vragen die een ‘pure’ kunsthistoricus niet direct kan beantwoorden. Hij zal ervoor te rade moeten gaan bij collega’s die verstand hebben van chemie en materialen, van de modernste onderzoekstechnieken en van ethiek en filosofie. Die vakgebieden zijn in de praktijk niet altijd op elkaar aangesloten. En financiering voor zulk grensoverschrijdend onderzoek is lastig te vinden … LEES HET HELE ARTIKEL

BRON: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_6YEG86

 

 

 

 

Walter Benjamin (1936): The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction

“…In principle a work of art has always been reproducible. Man-made artifacts could always be imitated by men. Replicas were made by pupils in practice of their craft, by masters for diffusing their works, and, finally, by third parties in the pursuit of gain. Mechanical reproduction of a work of art, however, represents something new. Historically, it advanced intermittently and in leaps at long intervals, but with accelerated intensity.

The Greeks knew only two procedures of technically reproducing works of art: founding and stamping. Bronzes, terra cottas, and coins were the only art works which they could produce in quantity. All others were unique and could not be mechanically reproduced. With the woodcut graphic art became mechanically reproducible for the first time, long before script became reproducible by print. The enormous changes which printing, the mechanical reproduction of writing, has brought about in literature are a familiar story. However, within the phenomenon which we are here examining from the perspective of world history, print is merely a special, though particularly important, case. During the Middle Ages engraving and etching were added to the woodcut; at the beginning of the nineteenth century lithography made its appearance. With lithography the technique of reproduction reached an essentially new stage.

This much more direct process was distinguished by the tracing of the design on a stone rather than its incision on a block of wood or its etching on a copperplate and permitted graphic art for the first time to put its products on the market, not only in large numbers as hitherto, but also in daily changing forms. Lithography enabled graphic art to illustrate everyday life, and it began to keep pace with printing. But only a few decades after its invention, lithography was surpassed by photography. For the first time in the process of pictorial reproduction, photography freed the hand of the most important artistic functions which henceforth devolved only upon the eye looking into a lens. Since the eye perceives more swiftly than the hand can draw, the process of pictorial reproduction was accelerated so enormously that it could keep pace with speech. A film operator shooting a scene in the studio captures the images at the speed of an actor’s speech. Just as lithography virtually implied the illustrated newspaper, so did photography foreshadow the sound film. The technical reproduction of sound was tackled at the end of the last century.”

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL

BRON: http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm

De Veenfabriek

“De Veenfabriek is een ensemble waarin kunstenaars en wetenschappers samenwerken die zich verhouden tot elkaars werk en denken, de maatschappij, de wetenschap en het ambacht. De Veenfabriek is daarom meer dan een muziektheatergezelschap dat zich tot enige taak stelt om een aantal muziektheatervoorstellingen per jaar te produceren. Zonder afstand te doen van deze belangrijke opdracht richt de Veenfabriek zich tegelijkertijd op het permanente onderzoek naar nieuwe podiumkunstvormen waarin verschillende kunstdisciplines met elkaar geconfronteerd worden.”

BRON: http://www.veenfabriek.nl/

De Taal van het Materiaal: Verkenningen in de materiële kunstgeschiedenis

Marjolijn Bol, docent materiële kunstgeschiedenis aan de UvA, organiseert op woensdag 30 mei een studentensymposium van de mastercursus Materiële Kunstgeschiedenis.

“… Het doel van deze cursus (met deelnemers uit de richtingen kunstgeschiedenis en conservering en restauratie) is de studenten bekend te maken met het belang en de rol van materialen binnen de geschiedenis van de kunst. Alle studenten bestuderen een materiaal naar keuze in dienst van een kunsthistorische vraag. Voor dit onderzoek verbinden zij op integrale wijze informatie uit zowel kunsthistorisch als natuurwetenschappelijk onderzoek met kunsttechnologische en kunsttheoretische bronnen. ”

Aanmelden en meer informatie op: http://marjolijnbol.com/News.html

Locatie startbijeenkomsten toekomstverkenning bekend

De startbijeenkomsten voor de STT Toekomstverkenning Kunst en Techniek vinden plaats bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) op de Keizersgracht 264 in Amsterdam.

Kosteloos aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een mailtje te sturen naar potting AT stt PUNT nl

Op 26 april staat de vraag centraal welke rol techniek speelt in kunst(re)presentatie.

Sprekers:

 • Annet Dekker (zelfstandig curator en onderzoeker)
 • Joris Dik (hoogleraar Materials in Art & Archaeology aan de TU Delft)
 • Ysbrand Hummelen (Senior Onderzoeker bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

24 mei kijken we naar de relevantie van nieuwe technologieën bij het maken van kunst.

Sprekers:

 • Taconis Stolk (www.wlfr.nl)
 • Willem Velthoven (onder voorbehoud; http://www.mediamatic.net)
 • Angelo Vermeulen (www.angelovermeulen.net)
 • Rob Zwijnenberg (www.artsgenomics.org).

EERST MEER WETEN? KLIK hier VOOR MEER INFO

Digital Art Force (DAF): vier organisaties slaan handen ineen voor digitale kunst

“Virtueel Platform, NIMk, SBMK en DEN slaan de handen ineen en starten samen met de Digital Art Force (DAF). Deze samenwerking wil er voor zorgen dat digitale kunst in musea vaker getoond en beter gearchiveerd wordt.

Musea lopen tegen allerlei problemen aan met het verzamelen, beheren en presenteren van digitale kunst. Dat blijkt uit “Born-digital kunstwerken in Nederland” een onderzoek dat de vier organisaties vandaag presenteren. Een direct gevolg van het onderzoek is de start van de Digital Art Force (DAF), een initiatief van de bovengenoemde partijen om de geschetste problematiek aan te pakken.

Lees het onderzoek op virtueelplatform.nl/born-digital-kunstwerken.

4266
Born-Digital Kunstwerken in Nederland

Het aantal born-digital kunstwerken – zoals artistieke websites, games en interactieve installaties ¬- groeit met de dag. Deze kunst, gemaakt en gepresenteerd met digitale middelen, stelt andere eisen aan beheer en behoud dan fysieke kunstcollecties zoals een schilderij of sculptuur.

Er is bij musea behoefte aan meer kennisdeling en ondersteuning bij het verzamelen, beheren en presenteren van digitale kunstvormen. Verzamelende instellingen, kunstenaars en producerende en distribuerende organisaties vinden elkaar in de noodzaak om op korte termijn actie te ondernemen om dit hedendaagse, kwetsbare cultureel erfgoed voor de toekomst veilig te stellen.

De belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek zijn:

 • stel born-digital kunstwerken vaker tentoon
 • stel voorbeeldcontracten en checklijsten op die musea helpen bij de productie, aankoop en onderhoud van de kunstwerken.
 • richt een gezamenlijk kenniscentrum op waar de expertise op het gebied van born-digital kunst gebundeld wordt.

Het onderzoek van Virtueel Platform, Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is onderdeel van het Project Behoud Mediakunst Collectie Nederland.

Veertien Nederlandse instellingen voor moderne en hedendaagse kunst hebben aan het onderzoek meegewerkt, waaronder het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Stedelijk Museum in Amsterdam, V2 in Rotterdam en de Rijksakademie in Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd door Annet Dekker (PhD kandidaat Goldsmiths University, Londen).”

 

BRON: http://virtueelplatform.nl/nieuws/vier-organisaties-slaan-handen-ineen-voor-digitale-kunst/

Post Navigation

%d bloggers like this: