KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

Archive for the month “December, 2012”

Breaking Down the Silos: Curriculum Development as a Tool for Crossing Disciplines in the Arts, Sciences and Humanities

“Higher education has long been departmental in nature (dating back to the 19th century), and becomes more restrictive as a student moves from “interesting” first-year seminars bridging a wide range of topics, through their major courses in a departmental area and finally into graduate school, where a single department awards their degree based on a usually narrow set of course requirements and a thesis or dissertation. However, in the 21st century, investigators are finding that there are often tools, information, resources and even points of view from other disciplines that can elucidate and even answer the problem they are studying. Graduate students who wish to take course in other departments are often told that those courses “don’t count” towards their degree, sending a negative message. New programs and centers are trying to bridge this gap, but most institutions do not offer “cross-disciplinary” courses in their standard curriculum. This study will look at the current state of cross-disciplinary curriculum in the arts, sciences and humanities and make recommendations for the future.”

READ MORE AT: http://www.utdallas.edu/atec/cdash/

Advertisements

Do It Together Bio #2 (19 december, wetlab, waag society)

Reminder: Do It Together Bio #2

Get to work in our Open Wetlab – join us in some DIY microscopy, re-enacting the PCR procedure and transillumination. During the work break we can listen to Haseeb Ahmed who worked at MIT and is now a research fellow at Jan van Eyck Academy in Maastricht. He will present his plan to grow a never dying liver in vitro (Prometheus) and his winning DA4GA proposal Fish Bone Chapel.

Wednesday 19 December
18:00 – 22:00 hrs
Sign up

 

 

Art Science Forum (Play the Future / MadLab)

“De wetenschappers Robert Zwijnenberg en René van Zuuk en de kunstenaars Joost Conijn en Geert Mul worden door moderator Jacob Voorthuis uitgedaagd om hun visies, verwachtingen en dromen te bespreken. Deze confrontaties en dialoog hebben als resultaat prikkelende, richtinggevende stellingen, waarmee het Play the Future onderzoek en experiment wordt ingezet.”

samenvatting:

ga er eens voor zitten:

ZIE: http://madlab.nl/

DigitaalAllemaal 2035: de toekomst van digitaal erfgoed

“In DigitaalAllemaal 2035 kijkt DEN naar de toekomst: hoe ziet de wereld van het digitaal erfgoed eruit in 2035? Twee erfgoedprofessionals, een hoogleraar informatica en een scenario planner reizen vanuit 2008 naar de toekomst en weer terug met een tijdmachine en doen verslag van wat zij in 2035 hebben aangetroffen. Hoe is het gesteld met de massale hoeveelheid digitale informatie die dan beschikbaar is? Zijn we erin geslaagd de digitale informatie uit de eerste jaren van het internet goed te bewaren? En hebben de papieren collecties nog wel een functie?”

John Lee Gain: DE TOEKOMST VAN DE KUNSTVAKKEN – de parallel tussen kunst en kunsteducatie

“Met het onder druk komen te staan van de kunst en cultuur in Nederland én Europa is ook de vraag opgeworpen met welke argumenten en onderbouwing we kunsteducatie legitimeren. In het regeerakkoord van Rutte I staat onder andere dat kunsteducatie een belangrijke rol blijft spelen, voornamelijk vanwege economische belangen en de link naar amateurkunst. Maar is er een mogelijkheid om te kijken naar de meer intrinsieke en minder aantoonbare waardes van kunst en cultuur? Namelijk die van reflectie en inzicht? En welke rol speelt kunsteducatie als onderdeel van het onderwijssysteem?

De kunst en cultuur zelf staan onder druk door neo-liberalistische opvattingen. Kunst zou economisch rendabel moeten zijn en aan het rendement van kunst zou de waarde te zien zijn. Een paradoxaal denkbeeld. Volgens Malevich, een van de grondleggers van de geometrische abstracte kunst, is kunst autonoom. Ik ben met hem eens dat kunst in elk geval autonoom moet kunnen bestaan. Kunst onderwerpen aan de heilige marktprincipes (die zelf op instorten staan) ontkent de waardes die de kunst –en daarmee ook de kunsteducatie- maken tot wat ze kan zijn in mijn beleving: een poging om via communicatie met publiek een denkbeeld te construeren over dat wat ons omringt en vooral ook denk-automatismen doorbreken. Dat kan esthetisch, geëngageerd of anders gemotiveerd zijn. En wat is er binnen het onderwijs van de toekomst en voor de toekomst meer waardevol dan leerlingen af te leveren die reflectief sterk zijn en actief kunnen reageren op hun omgeving?”

LEES MEER (HET HELE ARTIKEL) OP: http://johnleegain.nl/?p=391354913#more-391354913

Conferentie Erfgoed & Games: level 2

“Games – online, offline en als app – zijn hotter dan ooit  in de cultureel-erfgoedsector. Vreemd, want wat met de complexiteit van de (historische) interpretatie, de duiding en de context van de ‘grondstof’ waarmee deze sector doorgaans werkt – archiefmateriaal, historische kunst- en andere voorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken? Is dat wel compatibel met zoiets lichtzinnigs als games ? Want games, dat stelt toch vaak niet meer voor dan entertainment dat een loopje neemt met de geschiedenis of realiteit?

GA NAAR: http://www.faronet.be/kalender/conferentie-erfgoed-games-level-2

Post Navigation

%d bloggers like this: