KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

Archive for the month “January, 2012”

kM: materiaaltechnisch tijdschrift over beeldende kunst

“kM is hét materiaaltechnisch tijdschrift over beeldende kunst. Het wordt uitgegeven door Stichting Kunstenaarsmateriaal en verschijnt viermaal per jaar.

Elk nummer heeft een thema dat zo breed mogelijk is uitgewerkt. kM is interdisciplinair, informeert, onderzoekt en volgt de nieuwste ontwikkelingen op materiaaltechnisch gebied, ook met betrekking tot gezondheid en milieu. De diverse aspecten worden behandeld in rubrieken als ‘Portret’, ‘Kunstwerk Centraal’, ‘Beeld van een Bedrijf’, ‘Opinie’, ‘Gezondheid & Milieu’, ‘Digitaal’, ‘Conservering & Restauratie’, ‘Kunsthistorisch’ en ‘Productinformatie’.

Een vaste redactie, gevormd door vakmensen uit de verschillende disciplines, vormt de kern die zich inzet om de kennis van materialen te verbreiden onder kunstenaars, restauratoren en een specifiek geïnteresseerd publiek. Per themanummer wordt de redactie ondersteund door specialisten uit het betreffende werkveld.

kM is volledig onafhankelijk en garandeert in onderzoek en informatieverschaffing een maximale objectiviteit.”

http://www.tijdschrift-km.eu/

Advertisements

U zult de essentie van het object niet veranderen …. (?)

“De kunstrestaurator verdedigt zijn kunstwerken in het museum, zijn troetelkindjes, te vuur en te zwaard tegen elke verandering. Wee de bezoeker die er iets te dichtbij komt. Of nog erger, de collega met nieuwe conserveringsideeën. Bij een Van Gogh of Rembrandt kon dat nog. Maar sommige hedendaagse kunststromingen bestaan juist bij de gratie van verandering. Ga daar maar aan staan als kunstrestaurator. Zit er een houdbaarheidsdatum aan hedendaagse kunst?”

Lees Ideas of Nature 2.o, een interview met Sanneke Stigter en Renee van der Vall in Experiment NL, Wetenschap in Nederland (2010)

Kijk ook naar: Jan Dibbets (genoemd in artikel)

Carta ontmoet Victory Boogie Woogie

De Victory Boogie Woogie, het laatste en onvoltooide schilderij uit 1944 van Piet Mondriaan (1872 – 1944), is twee jaar diepgaand onderzocht door een wetenschappelijk team van het Instituut Collectie Nederland (ICN), het Gemeentemuseum Den Haag en het Mobile Laboratory (MOLAB) team gesponsord door Eu-Artech*. Tijdens het symposium in het Gemeentemuseum Den Haag op 29 augustus werden de bevindingen gepresenteerd aan een internationaal publiek van wetenschappers, conservatoren, restauratoren en geïnteresseerden.

Het onderzoek is in drie fases uitgevoerd met als doel meer kennis te ontwikkelen over de ontstaansgeschiedenis van het werk. Met het MOLAB vond microscopisch en materiaaltechnisch onderzoek op zaal plaats. Daarnaast zijn historische gegevens verzameld over de restauratie- en ontstaansgeschiedenis. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan de orde.

De gedachte dat Mondriaan werkte volgens van tevoren bedachte recepten en strikt geometrische patronen uitvoerde wordt door het onderzoek gelogenstraft. Het werk blijkt zeer complex. Op het oppervlak zijn bijna 600 vlakjes te zien die bijna geen van alle in de eerste fase van de opzet van de compositie te zien waren. Elk vlakje blijkt te bestaan uit twee, drie of meer lagen van vaak verschillende tinten. In enkele gevallen zijn zelfs zeven verflagen waargenomen. Daarnaast zitten er honderden stukjes tape op, die Mondriaan gebruikte om ideeën over veranderingen en bijstellingen aan de compositie te visualiseren. Het totale werk omvat dus enkele duizenden vlakjes bestaande uit verf of tape.

Dankzij de verschillende onderzoeksmethodes is het gelukt om de werkwijze van Mondriaan te achterhalen. Hij startte met een aantal gekleurde lijnen op een witte ondergrond. Deze compositie veranderde hij gaandeweg aanzienlijk. De witte achtergrond en een deel van de lijnen heeft Mondriaan veranderd door het plaatsen van gekleurde, witte én grijze vlakken. Hoewel veel grotere vlakken uit meerdere verflagen bestaan, heeft hij deze nauwelijks van kleur veranderd of verplaatst. Dit betekent dat Mondriaan de compositie van de grote vlakken in één keer heeft opgezet en dat hij daar tevreden over was. Wel heeft hij veelvuldig kleurnuances aangebracht. Het blauw begint met een vrij donkerblauw, waarop hij een grijsblauw, daarna een licht kobaltblauw en een ultramarijnblauw aanbrengt om te eindigen met kobaltblauw. In sommige vlakken is te zien dat hij ze kleiner of groter heeft gemaakt. Andere vlakken zijn later voorzien van kleine vlakjes in het midden.
De meeste veranderingen vinden plaats in de kleine vlakjes waarvoor Mondriaan tape gebruikte. De versie zonder tape is gereconstrueerd en de verschillen met de huidige versie zijn opvallend.

Het CARTA systeem
De opbouw van de verflagen zijn in kaart gebracht met behulp van CARTA, een computerprogramma van het bedrijf CARIS dat gebruikt wordt om aardlagen in kaart te brengen. Het systeem is nu voor het eerst toegepast voor conserveringsonderzoek en het is zeer geschikt als documentatiesysteem. Al het wetenschappelijke materiaal – totaalopnames, microscopie-, röntgen- en strijklichtopnames, oude fotos en schetsjes en de analytische resultaten van MOLAB in de vorm van grafieken – kan gekoppeld worden aan die delen van het schilderij die zijn onderzocht. Hierdoor ontstaat een completer èn toegankelijker beeld van de laagopbouw, de verhouding tussen de verschillende vlakken en het geheel. Publicatie van de resultaten van het onderzoek in CARTA is een bron van kennis voor restauratoren en conservatoren wereldwijd. Kennis die kan worden gebruikt voor een betere conservering van werken van Mondriaan en soortgelijke waardevolle moderne (en klassieke) werken.

Science4Arts

“Kunstwerken zijn voortdurend aan verandering onderhevig: de materiële samenstelling verandert door chemische en materiaalkundige processen, de fysieke context wisselt en de toeschouwer ervaart het kunstwerk met de opeenvolgende generaties anders. Kunst en haar waarneming wordt zo door een uiterst complex samenspel van materiële en immateriële condities bepaald. Dit beïnvloedt in theorie en praktijk de omgang met beeldende kunst en daarmee de opvattingen en afwegingen rondom degradatie, conservering, restauratie, presentatie en overdracht van de verschillende waarden. Het onderzoeksprogramma Science4Arts richt zich op veranderingen in kunst, zowel wat betreft de chemische en fysische dynamiek van het object, betekenis en inhoud, als de context. Centraal staat de samenwerking tussen de restaurator, conservator, geesteswetenschapper en de natuurwetenschapper, die gezamenlijk onderzoek doen naar een object of meerdere verwante objecten binnen een museale context. Het programma wil de uitwisseling tussen het onderzoek van de onderzoekinstellingen en het museale veld verder ontwikkelen en versterken.”

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8ASETA

Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek

“De prijs is bestemd voor een beeldend kunstenaar, die in zijn/haar werk de disciplines kunst en techniek op een bijzondere manier verenigt en voor wie techniek dus veel meer is dan een instrument. …”

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2011 gaat naar kunstenaar Dick Raaijmakers, voor zijn gehele oeuvre. Dick Raaijmakers (1930) is een Nederlandse componist, theatermaker en theoreticus. Hij is één van de grondleggers van de Nederlandse elektronische muziek in de jaren vijftig en was als ‘multimediakunstenaar’ zijn tijd ver vooruit. De werken en installaties, muziek- en theaterperformances van Dick Raaijmakers zijn van een dusdanige originaliteit dat ze wereldwijde bekendheid genieten. Zijn manier van denken en kijken is voor velen een inspiratiebron en van grote betekenis voor jongere generaties kunstenaars.

http://www.witteveenbos.nl/nl/prijs-voor-kunst-techniek

Sonic Acts Festival

23-26 Februari 2012, Amsterdam

“Travelling Time is the fourteenth edition of Sonic Acts, and its theme is the human experience of time. Time dictates our schedule; time gives us structure. We think of ourselves as living in the present, with the past behind us, moving towards the future. But in fact, there is nothing so complex and ambiguous as time: the arrival the early twentieth century of the theory of relativity and quantum mechanics has tampered with our straightforward concept of time. The ongoing development and application of technology is challenging, changing and destabilising our sense of time. Communication networks function at light speed and processes are handled in real time by computers operating without human intervention. These technological advances have produced a gap between ‘machine time’ and ‘human time’.”

http://www.sonicacts.com/portal/

Zie ook:

Sonic Acts – Van Stockhausen tot DJ Spooky

Documentaire waarin aan de hand van interviews, muziekfragmenten en archiefbeelden een beeld wordt gegeven van de stand van zaken en de ontwikkelingen in de elektronische muziek, bekeken vanuit een historisch perspectief. Het uitgangspunt is de crossover tussen serieuze elektronische muziek en de popmuziek. De muzikanten en componisten die in de film aan bod komen zijn o.a.: Karlheinz Stockhausen, Pierre Henry, Holger Czukay, Michel Waisvisz, Kraftwerk, Merzbow, Squarepusher en DJ Spooky.

Kruising tussen Kunst en Knutselen, NRC Handelsblad 10 oktober 2011

TK730 aan het werk

INSTRUCTABLES x ART

Sharing DIY art

http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology/channel-art/

bijvoorbeeld ….

SUGRU: Hack Things Better

sugru is the exciting new air-curing rubber that can be formed by hand. It bonds to most materials and turns into a strong, flexible silicone rubber overnight.

Developed by a team of product designers and materials scientists, sugru’s patented technology is unique in its combination of hand-formability, self-adhesion and flexibility when cured. It feels like modelling clay, and it’s that easy to use too. Once cured, its durable properties mean it’s comfortable in extreme environments from the dishwasher to the ocean to Antarctica.

Post Navigation

%d bloggers like this: