KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

Archive for the tag “Victory Boogie Woogie”

+20 years for Victory Boogie Woogie

Image and painting (!) by Kiuchi Asami

Invitation: Victory Boogie Woogie – Future Perspectives on a Unfinished Masterpiece

Please join us Friday, December 20 at the Gemeentemuseum Den Haag!

Students from the University of Amsterdam, the Royal Academy of Art The Hague and the Hague University of Applied Sciences will present their ideas on the role future technologies will play in the life of Piet Mondrian’s Victory Boogie Woogie.

What:                   Presentations, installations & discussions

Where:                 Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41

When:                  Friday, December 20, 2013 (14.00 – 16.30)

For whom:         Anyone with an interest in how technology, the future and art could work together

More info:          See below. More details on the program to follow.

Register:              Yes please! Please send an email to Annette Potting (potting@stt.nl)

Costs:                   None

 

About CSI Victory Boogie Woogie

Victory Boogie Woogie is the last work by the Dutch abstract painter Piet Mondrian (1872-1944). It  is an iconic work by all standards. A masterpiece, painted from the death bed. An unfinished painting, purchased by the Dutch government at a cost of 35 million euros. An undying source of inspiration to many (artists).

Victory Boogie Woogie has an impressive history. But does it also have a future? In twenty years from now, what (physical) condition will the painting be in? How will Victory Boogie Woogie speak to us then? In what ways will we be able to engage with the work? What will it take for Victory Boogie Woogie to be considered relevant in 2034?  What role will the original painting play in future encounters with Victory Boogie Woogie?

In CSI Victory Boogie Woogie (CSI-VBW) it is our ambition to answer questions like these. Our focus is on technology. In short, we want to figure out what role new technologies will play in the life of the Victory Boogie Woogie. By using the word ‘life’ we want to stress that something valuable is at stake here, something worth preserving. But life also refers to a future – open, mouldable, full of possibilities and opportunities.

This project (1) invites participants to identity new technologies that they believe could become relevant to art, (2) it challenges them to assess where these technologies are going, and (3) it forces participants to imagine the impact of these future technologies on the Victory Boogie Woogie.

Above all, CSI Victory Boogie Woogie is a project that offers participants the opportunity to find out for themselves how art and technology could work together. In that sense, the painting itself – Victory Boogie Woogie – is ‘merely’ a vehicle for imagining a future when art and technology find each other in new, innovative ways.

In eight weeks’ time (November 1 – December 20) forty students were given the opportunity to really make CSI-VBW their own project. They were stimulated to decide for themselves what aspects of the Victory Boogie Woogie they wanted to focus on, which technologies they wanted to dive into and think of innovative ways of applying these technologies to Piet Mondrian’s masterpiece.

On December 20, 2013, these students will present their findings.

About the project

CSI-VBW is joint effort by the Netherlands Study Centre for Technology Trends (Stichting Toekomstbeeld der Techniek, STT), the University of Amsterdam, the Royal Academy of Art The Hague and the Hague University of Applied Sciences.

Royal Academy of Art (Interactive Media Design): Nick van t End

University of Amsterdam (Art History): Marjolijn Bol and Rogier Brom

The Hague University of Applied Sciences (Industrial Design Engineering): Janneke Sluijs

Netherlands Study Centre for Technology Trends: Jacco van Uden

Other partners are The Cultural Heritage Agency of the Netherlands and Gemeentemuseum Den Haag

CSI Victory Boogie Woogie or CSI-VBW is part of the STT futures study that takes as its subject new relations between art, science and technology. For more on this futures study, go to http://stt.nl/projecten/kunst-techniek/english/

 

Advertisements

Update: CSI Victory Boogie Woogie

Met CSI Victory Boogie Woogie (CSI-VBW), onderdeel van de toekomstverkenning kunst en techniek, willen we onderzoeken welke rol nieuwe technologieën kunnen gaan spelen in het ‘leven’ van kunst. Met de term leven willen we benadrukken dat er iets op het spel staat, iets dat het behouden waard is. Maar leven verwijst ook naar een toekomst – open, vol mogelijkheden en kneedbaar. Dat doen we aan de hand van het meesterwerk van Piet Mondriaan: Victory Boogie Woogie. In februari 2014 viert dit werk haar 70ste verjaardag. Een moment om terug te blikken uiteraard, maar ook een mooie aanleiding om juist vooruit te kijken en ons af te vragen: hoe viert de Victory Boogie Woogie haar 90ste verjaardag? Wat valt er te vieren? Hoe is het werk er aan toe? Maar ook: hoe spreekt het werk tot ons en wat heeft het te vertellen? Wat voor soort relatie heeft het publiek met de Victory Boogie Woogie anno 2034? En wat is eigenlijk de rol van het oorspronkelijke werk in de beleving van de Victory Boogie Woogie? LEES MEER

De Victory Boogie Woogie als Elegant Algoritme

“We dagen iedereen met programmeerkennis uit om met elegante algoritmes het welbekende kunstwerk van Mondriaan Victory Boogie Woogie te genereren. Van beginnend coder tot algoritme-ontwerpers of academici, iedereen mag zijn expertise tonen en alle registers opentrekken om de reconstructie van “De Nachtwacht van de twintigste eeuw” zo goed mogelijk te maken.

Het is een soort demoscene wedstrijd waar de schoonheid voorop staat. Je werk hoeft geen 1-op-1 reproductie te zijn van het schilderij. Er wordt door de jury gekeken naar de kwaliteit en creativiteit van de achterliggende algoritmes. De schoonheid van de code staat voorop en niet het minst aantal tekens, hoewel daar ook naar gekeken wordt…”

BEKIJK DE PRIJSVRAAG EN DE INZENDINGEN OP: http://elegant.setup.nl/

Victory Boogie Woogie

Your Daily Victory Boogie Woogie

Internet is een medium dat door de literatuur en de essayistiek nog amper verkend is. Dat wil zeggen, er verschijnen inmiddels wel veel verhalen en essays op internet, maar die verschillen niet fundamenteel van wat er op papier is gedrukt. Daar gaat verandering in komen. Samen met game­designstudio Hubbub (whatsthehubbub.nl) brengt De Gids in april de literaire internetgame Your Daily Victory Boogie Woogie online (www.gidsgame.nl).”

LEES MEER OP http://www.de-gids.nl/artikel/143937

 

Banner

Carta ontmoet Victory Boogie Woogie

De Victory Boogie Woogie, het laatste en onvoltooide schilderij uit 1944 van Piet Mondriaan (1872 – 1944), is twee jaar diepgaand onderzocht door een wetenschappelijk team van het Instituut Collectie Nederland (ICN), het Gemeentemuseum Den Haag en het Mobile Laboratory (MOLAB) team gesponsord door Eu-Artech*. Tijdens het symposium in het Gemeentemuseum Den Haag op 29 augustus werden de bevindingen gepresenteerd aan een internationaal publiek van wetenschappers, conservatoren, restauratoren en geïnteresseerden.

Het onderzoek is in drie fases uitgevoerd met als doel meer kennis te ontwikkelen over de ontstaansgeschiedenis van het werk. Met het MOLAB vond microscopisch en materiaaltechnisch onderzoek op zaal plaats. Daarnaast zijn historische gegevens verzameld over de restauratie- en ontstaansgeschiedenis. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan de orde.

De gedachte dat Mondriaan werkte volgens van tevoren bedachte recepten en strikt geometrische patronen uitvoerde wordt door het onderzoek gelogenstraft. Het werk blijkt zeer complex. Op het oppervlak zijn bijna 600 vlakjes te zien die bijna geen van alle in de eerste fase van de opzet van de compositie te zien waren. Elk vlakje blijkt te bestaan uit twee, drie of meer lagen van vaak verschillende tinten. In enkele gevallen zijn zelfs zeven verflagen waargenomen. Daarnaast zitten er honderden stukjes tape op, die Mondriaan gebruikte om ideeën over veranderingen en bijstellingen aan de compositie te visualiseren. Het totale werk omvat dus enkele duizenden vlakjes bestaande uit verf of tape.

Dankzij de verschillende onderzoeksmethodes is het gelukt om de werkwijze van Mondriaan te achterhalen. Hij startte met een aantal gekleurde lijnen op een witte ondergrond. Deze compositie veranderde hij gaandeweg aanzienlijk. De witte achtergrond en een deel van de lijnen heeft Mondriaan veranderd door het plaatsen van gekleurde, witte én grijze vlakken. Hoewel veel grotere vlakken uit meerdere verflagen bestaan, heeft hij deze nauwelijks van kleur veranderd of verplaatst. Dit betekent dat Mondriaan de compositie van de grote vlakken in één keer heeft opgezet en dat hij daar tevreden over was. Wel heeft hij veelvuldig kleurnuances aangebracht. Het blauw begint met een vrij donkerblauw, waarop hij een grijsblauw, daarna een licht kobaltblauw en een ultramarijnblauw aanbrengt om te eindigen met kobaltblauw. In sommige vlakken is te zien dat hij ze kleiner of groter heeft gemaakt. Andere vlakken zijn later voorzien van kleine vlakjes in het midden.
De meeste veranderingen vinden plaats in de kleine vlakjes waarvoor Mondriaan tape gebruikte. De versie zonder tape is gereconstrueerd en de verschillen met de huidige versie zijn opvallend.

Het CARTA systeem
De opbouw van de verflagen zijn in kaart gebracht met behulp van CARTA, een computerprogramma van het bedrijf CARIS dat gebruikt wordt om aardlagen in kaart te brengen. Het systeem is nu voor het eerst toegepast voor conserveringsonderzoek en het is zeer geschikt als documentatiesysteem. Al het wetenschappelijke materiaal – totaalopnames, microscopie-, röntgen- en strijklichtopnames, oude fotos en schetsjes en de analytische resultaten van MOLAB in de vorm van grafieken – kan gekoppeld worden aan die delen van het schilderij die zijn onderzocht. Hierdoor ontstaat een completer èn toegankelijker beeld van de laagopbouw, de verhouding tussen de verschillende vlakken en het geheel. Publicatie van de resultaten van het onderzoek in CARTA is een bron van kennis voor restauratoren en conservatoren wereldwijd. Kennis die kan worden gebruikt voor een betere conservering van werken van Mondriaan en soortgelijke waardevolle moderne (en klassieke) werken.

Post Navigation

%d bloggers like this: