KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

Archive for the tag “SBMK”

Geluiden uit het lab

SMBK-dag

Donderdag 31 oktober 2013, 10-17.30 uur

LAB 111, Arie Biemondstraat 111, Amsterdam

Praktijkervaringen staan centraal tijdens deze studiedag voor alle (aankomende) restauratoren, conservatoren, registrars, kunsthistorici en anderen die te maken hebben met conservering, documentatie, installatie en presentatie van moderne en hedendaagse kunst. Verschillende instrumenten en methodieken uit het hedendaagse conserveringslab komen aan de orde in de presentaties en werkgroepen. Daarnaast is er volop gelegenheid om nieuwe en oude collega’s te ontmoeten.

Keynote
Keynote speaker van deze dag is Dr. Rob Zwijnenberg, hoogleraar Kunstgeschiedenis in Leiden met een speciale interesse voor het snijvlak tussen kunst en wetenschap. Hoe ga je als professional om met kunstwerken die gebaseerd zijn op biotechniek? Wat te doen als een werk bijvoorbeeld afsterft of juist doorgroeit?

Presentaties
Diverse restauratoren, onderzoekers en andere collega’s doen verslag van hun bevindingen in het afgelopen jaar. Zij geven presentaties over de restauratie van een diawerk, over het gebruik van 3D-technologie om loden beelden voor verzakking te behoeden en over beheer en behoud van performances, die opgenomen zijn in museale collecties. Verder komen de SBMK-projecten aan de orde die afgerond zijn, lopen of op stapel staan.

Werkgroepen
Steven ten Thije, embedded researcher in het van Abbemuseum, leidt een werkgroep over het doen van onderzoek in musea. Tijdens de workshop kunstenaars interview (op veler verzoek!) laat Leo Vroegindeweij zich graag ondervragen, als vervolg op het interview-project waaruit het boek The Artist Interview is voortgekomen. Er is een workshop E-depot door LIMA voor iedereen die wil weten wat zo’n depot precies inhoudt en tot slot is er de mogelijkheid om er achter te komen welke maatregelen je kan/moet nemen om videowerken online openbaar te maken. Neem een case mee en test de tool die Kennisland hiervoor heeft ontwikkeld in samenwerking met LIMA en SBMK.

Kosten
De dag kost 95 euro, inclusief lunch en borrel. Het studententarief is 50 euro. Als je werkt voor een organisatie die al jaarlijks een bijdrage levert aan de SBMK, is de dag gratis.

Inschrijven
Schrijf in via aanmelden@sbmk.nl, je ontvangt dan het volledige programma en kunt een keuze maken voor een van de werkgroepen.

BRON: http://www.sbmk.nl/projects/detail/id/24

Advertisements

Jaarverslag Stichting Behoud Moderne Kunst

De Stichting Behoud Moderne Kunst publiceerde sinds haar oprichting in 1995 een tienjaarverslag (1995-2005) en een vijfjaarverslag (2006-2010). Het bestuur heeft besloten om vanaf 2011 jaarlijks verantwoording af te leggen aan de betrokken partijen via een digitaal jaarverslag. Het jaarverslag biedt naast de jaarrekening een overzicht van de activiteiten en projecten.
DOWNLOAD HET SBMK-Jaarverslag 2011
Logo SBMK

Digital Art Force (DAF): vier organisaties slaan handen ineen voor digitale kunst

“Virtueel Platform, NIMk, SBMK en DEN slaan de handen ineen en starten samen met de Digital Art Force (DAF). Deze samenwerking wil er voor zorgen dat digitale kunst in musea vaker getoond en beter gearchiveerd wordt.

Musea lopen tegen allerlei problemen aan met het verzamelen, beheren en presenteren van digitale kunst. Dat blijkt uit “Born-digital kunstwerken in Nederland” een onderzoek dat de vier organisaties vandaag presenteren. Een direct gevolg van het onderzoek is de start van de Digital Art Force (DAF), een initiatief van de bovengenoemde partijen om de geschetste problematiek aan te pakken.

Lees het onderzoek op virtueelplatform.nl/born-digital-kunstwerken.

4266
Born-Digital Kunstwerken in Nederland

Het aantal born-digital kunstwerken – zoals artistieke websites, games en interactieve installaties ¬- groeit met de dag. Deze kunst, gemaakt en gepresenteerd met digitale middelen, stelt andere eisen aan beheer en behoud dan fysieke kunstcollecties zoals een schilderij of sculptuur.

Er is bij musea behoefte aan meer kennisdeling en ondersteuning bij het verzamelen, beheren en presenteren van digitale kunstvormen. Verzamelende instellingen, kunstenaars en producerende en distribuerende organisaties vinden elkaar in de noodzaak om op korte termijn actie te ondernemen om dit hedendaagse, kwetsbare cultureel erfgoed voor de toekomst veilig te stellen.

De belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek zijn:

  • stel born-digital kunstwerken vaker tentoon
  • stel voorbeeldcontracten en checklijsten op die musea helpen bij de productie, aankoop en onderhoud van de kunstwerken.
  • richt een gezamenlijk kenniscentrum op waar de expertise op het gebied van born-digital kunst gebundeld wordt.

Het onderzoek van Virtueel Platform, Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is onderdeel van het Project Behoud Mediakunst Collectie Nederland.

Veertien Nederlandse instellingen voor moderne en hedendaagse kunst hebben aan het onderzoek meegewerkt, waaronder het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Stedelijk Museum in Amsterdam, V2 in Rotterdam en de Rijksakademie in Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd door Annet Dekker (PhD kandidaat Goldsmiths University, Londen).”

 

BRON: http://virtueelplatform.nl/nieuws/vier-organisaties-slaan-handen-ineen-voor-digitale-kunst/

Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art

Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art is a three-year research project (2004-2007) into the care and administration of an art form that is challenging prevailing views of conservation. Over thirty complex installations have been selected as case studies and will be re-installed, investigated and documented. Experience is shared and partners collaborate to develop good practice on five research topics. This website is a unique digital repository of the project’s results and will be filled by project partners as their research unfolds.

http://inside-installations.org/

Post Navigation

%d bloggers like this: