KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

Video’s startbijeenkomst 26 april online: Ysbrand Hummelen (RCE)

In het kader van de Toekomstverkenning Kunst en Techniek organiseert Stichting Toekomstbeeld der Techniek samen met het NIMk twee (26 april en 24 mei) startbijeenkomsten in Amsterdam.

Op 26 april stond de vraag centraal welke rol techniek speelt in kunst(re)presentatie. Een van de sprekers was Ysbrand Hummelen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

Ysbrand Hummelen is senior onderzoeker bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) sinds 1992. Opgeleid als restaurator op het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, Amsterdam, het Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich en het Istituto Centrale per il Restauro, Rome. Hij was docent/onderzoeker kleur en materiaalonderzoek op de Jan van Eyckacademie Maastricht en directeur van het Kollektief Restauratie‐atelier Amsterdam. Hij is een van de initiators van de EU‐onderzoeksprojecten Modern Art Who Cares? en INNCA, en mede verantwoordelijk voor veel daaropvolgende nationale en internationale onderzoeksprojecten over conservering van moderne en hedendaagse kunst. Ysbrand Hummelen doceert op verschillende nationale en internationale universiteiten. Zijn onderzoek richt zich op theorie en strategieën van conservering van hedendaagse kunst, technische mediatie en materialiteit in kunstenaarspraktijken en conserveringspraktijken en de relatie tussen theorie en praktijk van conservering.

Zie voor informatie over de startbijeenkomst het PROGRAMMA

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: