KUNST x TECHNIEK

een STT toekomstverkenning

(UvA) Materiële kunstgeschiedenis: Agency, betekenis en theorie van materialen

Leerdoelen

Verkenning van een nieuwe benadering in de kunstgeschiedenis. Kennis vergroten van oefenen van de reflectie op de rol van materialen en technieken in de kunstgeschiedenis en kunstgeschiedschrijving.

Inhoud

Kunstgeschiedenis is ingedeeld bij de Geesteswetenschappen. Dat impliceert dat een kunstwerk in essentie een product van de menselijke geest is. De kunstgeschiedenis neigt dan ook kunstwerken vooral als ideeën te bestuderen. Dat die werken in een bepaald materiaal zijn vormgegeven wordt uiteraard niet ontkend, maar doorgaans niet van wezenlijk belang geacht. Die wetenschappelijke attitude gaat niet alleen voorbij aan het feit dat de kunst ook een geschiedenis van materiaalbewerking kent en in die zin een technische wetenschap is, maar ook aan de kern van het scheppingproces, namelijk dat het materiaal met zijn eigenschappen, grenzen en mogelijkheden het kunstwerk niet minder dicteert dan de geest.

De laatste jaren wordt de negatie van het materiaal steeds meer beseft. Er is een richting opgekomen die technical art history wordt genoemd, waarbij de natuurwetenschappelijke bestudering van kunstwerken een plaats heeft gekregen. Bovendien groeit vanuit een meer theoretisch perspectief de belangstelling voor de rol van het materiaal in onderzoeksbenaderingen als material agency (de ‘handelende’ rol van het materiaal) en Materialikonologie (materialen als betekenisdrager). Deze werkgroep bestudeert de recente oriëntatie op het materiaal in de kunstgeschiedbeoefening en vat die benaderingen samen onder de noemer materiële kunstgeschiedenis. Een specialiste op dit gebied uit Utrecht is mededocent in deze module, die zowel voor studenten kunstgeschiedenis als restauratiestudenten is bedoeld en openstaat voor geïnteresseerden in oude en moderne kunst.

BRON: http://studiegids.uva.nl/web/sgs/nl/c/12050.html

 

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: